Gratis leverans och enkla returer

INTEGRITETSPOLICY

VAR GOD OCH LÄS NOGGRANT DENNA INTEGRITETSPOLICY INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBPLATS

 

På ECCO respekterar vi din personliga integritet och därför är alla företag inom ECCO och ECCO Europe-koncernen ("ECCO och ECCO Europe dotterbolag") fast beslutna att säkerställa en hög skyddsnivå av information som identifierar eller kan identifiera en person ("personuppgifter") som vi samlar in, använder och / eller har tillgång till.

 

Hur personuppgifter samlas in, används och delas beror på vilka ECCO- och ECCO Europe-dotterbolag du interagerar med, och hur. 

 

Denna webbplats, se.ecco.com, tillhandahålls och kontrolleras av ECCO Europe AG, registrerad adress Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Schweiz (nedan kallad "vi", "oss" och "vår/t/a").

 

Med denna integritetspolicy vill vi se till att du får tillräcklig information om vår insamling och behandling av dina personuppgifter, inklusive sådan information som vi är skyldiga att informera dig om enligt förordningarna gällande personuppgiftsskyd inkl. EU-förordningen nr 2016/679 Allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR - General Data Protection Regulation"). 

 

Denna sekretesspolicy kan kompletteras med annan information som erhållits från oss eller något annat ECCO eller ECCO Europe dotterbolag och andra villkor som gäller för denna webbplats, eller som du har kommit överens om som en del av att kommunicera med oss eller något annat ECCO eller ECCO Europe dotterbolag.

 

Dina kommentarer och feedback är alltid välkomna.

 • 1. KONTAKTUPPGIFTER

  Den registeransvarige för behandling av personuppgifter är ECCO (Sweden) AB med registrerad adress Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Schweiz, om inte annat nämns.. Se nedanstående avsnitt för att läsa mer om hur du kan kontakta oss.

  • 1.1 Den registeransvariges identitet och den utsedda representanten

   Om inte annat anges är det den juridiska personen som ansvarar för insamling och behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy ("Den registeransvarige"): 

    

   ECCO Europe AG
   Rothusstrasse 17
   6331 Hünenberg
   Schweiz

    

   ECCO (Sweden) AB har utsett nedan företrädare i Europeiska unionen. Den utsedda företrädaren har rätt att, i tillägg till, eller i stället för den registeransvarige, särskilt vid kontakt med tillsynsmyndighet och registrerad, hantera frågor som rör den registeransvariges behandling av personuppgifter.

   ECCO Holding A/S

   Industrivej 5

   6261 Bredebro

   Danmark

   e-mail:  legal@ecco.com.

   Telefon: +45 7491 1625


    
  • 1.2 Våra kontaktuppgifter

   Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via;

    

   E-postl:                   kundtjanst.se@eu.ecco.com

   Telefon                   +46 8 121 117 94 

   Brev:                       ECCO (Poland) Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, Polska attn..: Customer Care

  • 1.3 Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

   Vårt utsedda dataskyddsombud kan kontaktas via;

    

   E-post:                    legal@ecco.com

   Telefon:                  +45 7491 1733

   Brev:                       ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark att: DPO

 • 2. HUR VI ANVÄNDER COOKIES OCH DINA PERSONUPPGIFTER

  När du interagerar med oss, samlar vi dina personuppgifter och använder dem till olika ändamål, till exempel för att använda denna webbplats, så att du kan använda våra olika tjänster, inklusive vår nätbutik, anmälan till nyhetsbrev, skapa konton hos oss, kontakta våra kundtjänstrepresentanter etc. Vi använder även dina personuppgifter för att utvärdera och bestämma dina personliga intressen och preferenser för att personifiera dina webbplatsupplevelser och förbättra våra tjänster och erbjuda dig tjänster som är bättre anpassade till dina intressen och preferenser.

   

  Om du blir ombedd att lämna information, är det valfritt för dig att tillhandahålla sådan information. Informationen kan dock  behövas av lagstadgade, avtalsmässiga eller praktiska skäl. Vi kommer alltid att tydligt ange vilken information som är obligatorisk. Om du avstår från att tillhandahålla information som vi anser vara obligatorisk, kan det hända att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågat (t.ex. anmäla dig till ett nyhetsbrev, skapa ett konto eller göra ett inköp via vår nätbutik etc.) 

   

  För att hjälpa till att personifiera och ständigt förbättra våra tjänster och kommunikation med dig, till exempel genom våra nyhetsbrev, kan vi ibland fråga dig om dina personliga intressen, demografiska data eller din erfarenhet av våra produkter och tjänster. Dessa kompletterande uppgifter är alltid frivilliga, men vi uppskattar ditt stöd när du tillhandahåller dem.

   

  Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter beror på hur du interagerar med oss och vilka tjänster du använder. 

   

  Vi, liksom alla andra ECCO och ECCO Europe dotterbolag, tror starkt på skydd av de personuppgifter du tillhandahållit oss  och har därför implementerat det vi anser vara lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dessa personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

   

  I nedstående avsnitt kan du läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i olika situationer, inklusive de allmänna kategorierna av personuppgifter som behandlas; källan till de personuppgifter som vi inte direkt erhållit från dig; syftet med vilka personuppgifter behandlas och den rättsliga grunden för behandlingen.

  • 2.1 Information om Cookies

  • 2.2 När du anmält dig till nyhetsbrev.

   Du har möjlighet att anmäla dig för att få information via e-post och textmeddelanden (SMS) om ECCOs produkter (skor, väskor och liknande tillbehör), tävlingar och kampanjer och andra ECCO och ECCO Europe dotterbolag ("Nyhetsbrev"). Vänligen klicka härför att se en lista över relevanta ECCO och ECCO Europe dotterbolag. Listan över relevanta ECCO- och ECCO Europe-dotterbolag uppdateras regelbundet när förändringar uppstår.

    

   Vi skickar bara nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial om du har samtyckt till att få nyhetsbrev från oss. 

    

   Om du anmäler dig för att få nyhetsbrev antingen via en av våra webbplatser, på en av Brick & Mortar ECCO butiker som drivs av ett ECCO Europe-dotterbolag eller på ett annat sätt, kommer du att bli ombedd att ge viss grundläggande information om dig själv. De obligatoriska personuppgifterna innehåller ditt för- och efternamn samt e-postadress ("Registreringsdata för nyhetsbrev") som används för att registrera dig, kontrollera e-postadressens giltighet och ge dig relevanta nyhetsbrev. Vi kan inte registrera dig för nyhetsbrev, såvida du inte lämnar oss de obligatoriska uppgifterna.

    

   Vi kan också ge dig möjlighet att förse oss med andra kompletterande uppgifter än de uppgifter som vi tydligt har avgivits som obligatoriska, som till exempel kön, skostorlek och telefonnummer. Det är frivilligt för dig att lämna sådana kompletterande uppgifter till oss. Om du ger oss kompletterande uppgifter, hjälper det oss till att förbättra våra tjänster och erbjudanden till dig.

    

   Den rättsliga grunden för att skicka dig nyhetsbrev är GDPR art. 6 (1) a) nämligen det samtycke du har beviljat när du registrerar dig för att få nyhetsbrev.

    

   Du får när som helst dra tillbaka ett samtycke om att få nyhetsbrev och säga upp prenumerationen från e-post eller SMS-lista genom att följa anvisningarna i ett e-postmeddelande, SMS eller annan kommunikation du mottar från oss. Se även avsnitt 5 (Dina rättigheter och hur man återkallar samtycke och säger upp prenumerationen).

    

   Våra nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att aktivera loggning och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan vi se om och när ett e-postmeddelande öppnas av mottagaren och vilka länkar i e-posten klickas av mottagaren (”spårningsdata för nyhetsbrev"). Sådan spårningsdata används av oss för att utföra generell marknadsundersökning och optimera distributionen och användningen av nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för detta är GDPR artikel 6 (1) f) vårt legitima intresse, nämligen för att förstå kunders beteende och intressen och säkerställa effektiv marknadsföring och annonsering av ECCOs produkter och tjänster.

    

   Vi kommer även att använda nyhetsbrevets registreringsdata, kompletterande data och spårningsdata för nyhetsbrev för att utföra generell marknadsundersökning och skräddarsy eller förbättra våra webbplatser och våra erbjudna tjänster. Vi kan även länka dessa uppgifter till andra personuppgifter om dig för att kunna personifiera dina webbplatsupplevelser, anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev för att bättre passa dina intressen och förse dig med personliga erbjudanden. Se även avsnitt 2.8 (Profilering för marknadsföringsändamål).

  • 2.3 När du har ett MY ECCO-konto.

   Om du skapar ett MY ECCO-konto hos oss kommer du att bli ombedd att tillhandahålla viss grundläggande information för att skapa och hantera ditt konto. De obligatoriska personuppgifterna inkluderar för- och efternamn, kön, e-postadress och lösenord (”Registreringsdata”). Syftet är att skapa MY ECCO-kontot och göra det tillgängligt för dig. Vi kan inte skapa ett konto och göra det tillgängligt för dig om du inte ger oss den obligatoriska informationen.

    

   Registrera dig med Facebook: Om du har anmält dig med ditt Facebook-konto har du samtidigt gett oss tillgång till att samla in och använda informationen från Facebook, till exempel din e-postadress, lösenord, förnamn, efternamn, födelsedatum, land, språk och annan information på din offentliga Facebook-profil, inklusive sidor, videoklipp, annat innehåll eller annonser du gillar, dela, se eller klicka på. Facebook-profilinformationen kommer att användas för begärd registrering, inloggning på ditt konto och vidareutveckling eller förbättring av våra webbplatser och erbjudna tjänster, inklusive våra erbjudanden till dig. Om du vill begränsa mängden information som tredje part, inklusive oss, kan få tillgång till, rekommenderar vi dig att ändra dina integritetsinställningar i din Facebook-profil.  

    

   Observera även att Facebook kommer att samla in information om dig när du använder ditt Facebook-konto när du loggar in. För mer information om hur Facebook samlar in och använder dina personuppgifter klicka här.  

    

   Registrera dig med Google: Om du har anmält dig med ditt Google-konto, har du samtidigt gett oss tillgång till att samla in och använda informationen från Google till exempel din e-postadress, lösenord, förnamn, efternamn, födelsedatum, land, språk och annan Google-kontoinformation som du har tillåtit tredje part att se. Google-konto kommer att användas för begärd registrering, inloggning på ditt konto och vidareutveckling eller förbättring av våra webbplatser och erbjudna tjänster, inklusive våra erbjudanden till dig. Om du vill begränsa mängden information som tredje part, inklusive oss, kan få tillgång till, rekommenderar vi dig att ändra dina integritetsinställningar i ditt Google-konto.  

    

   Observera också att Google kan samla in information om dig när du använder ditt Google-konto när du loggar in. För mer information om hur man använder Google-konto när man loggar in, klicka här.

    

   Vi kan även ge dig möjlighet att skaffa oss andra kompletterande uppgifter än de uppgifter som vi tydligt har avgivits som obligatoriska. Sådana kompletterande uppgifter kan inkludera din ålder, födelsedatum, familjedata, skostorlek, frakt- och faktureringsadress och annan demografisk information eller information om dina intressen samt inköpspreferenser. Vi kan även ge dig möjlighet att skicka in personuppgifter om andra personer (t ex information om dina barn, make, vänner etc.). Om du lämnar in personuppgifter om andra personer garanterar du att du har informerat andra personer om inlämningen och har fått sitt tidigare samtycke till detta och till vår användning av detta i enlighet med denna sekretesspolicy. 

    

   Det är frivilligt för dig att lämna sådana kompletterande uppgifter till oss.

    

   Du kan använda ditt MY ECCO-konto för att hantera din kontoinformation och ge oss kompletterande uppgifter vilket hjälper oss att förbättra våra tjänster och erbjudanden till dig. Du kommer även att ha tillgång till transaktionsdata om dina tidigare inköp, returer etc.

    

   För att ge dig en bättre service på Brick & Mortar ECCO butiker, som drivs av våra ECCO Europe-dotterbolag, har personal i dessa ECCO butiker tillgång till informationen på ditt MY ECCO-konto (inklusive för- och efternamn, e-postadress, transaktionsdata och kompletterande uppgifter du har lämnat oss) när du identifierar dig, antingen genom att ange din e-postadress, namn eller telefonnummer.  ECCO butiker kan använda uppgifterna för att serva dig och de kan, för vår räkning, registrera information om ditt besök, till exempel datum för besöket, detaljer om dina inköp, returer etc.

    

   Vi rekommenderar att du håller ditt MY ECCO-konto uppdaterat hela tiden.

    

   För att öka din säkerhetsnivå online kan tillgång till dina personuppgifter på vissa delar av våra webbplatser skyddas med ett lösenord som du har valt. Vi rekommenderar starkt att du inte lämnar ditt lösenord till någon annan. Vi kommer aldrig att fråga dig om ditt lösenord.

    

   Den rättsliga grunden för behandlingen som beskrivs ovan i detta avsnitt är GDPR artikel 6 (1) a) det samtycke du har beviljat när du har skapat kontot.  

    

   Du kan hantera och radera MY ECCO-konton genom att logga in på kontot för att administrera det. Se även avsnitt 5 (Dina rättigheter och hur man återkallar samtycke och säger upp prenumerationen).

    

   Vi använder även dina personuppgifter för att utföra en allmän marknadsundersökning och analys för att skräddarsy och förbättra våra webbplatser och erbjudna tjänster. Vi kan även länka din MY ECCO-kontoinformation till andra personuppgifter om dig för profileringsändamål för att kunna personifiera dina webbplatsupplevelser och ge dig personliga erbjudanden (t.ex. speciella födelsedagskuponger, föredragna erbjudanden i eller vanliga ECCO butiker etc.).  Se även avsnitt 2.8 (Profilering för marknadsföringsändamål).

    

   Vänligen notera att vi inte kommer att använda din e-post och telefon etc. för att skicka dig nyhetsbrev, såvida du inte har lämnat ett separat samtycke för att få sådana nyhetsbrev.

  • 2.4 När du använder vår online ECCO-butik

   Vi erbjuder dig möjlighet att göra inköp av ECCO-produkter via vår nätbutik. Inköp som görs via nätbutiken på se.ecco.com är gjorda hos ECCO (Sweden) AB med registrerad adress Box 525, Postbox 1029, 432 19 Varberg, Sweden. Behandlingen av dina personuppgifter relaterade till användningen av nätbutiken är under vår kontroll.

    

   Om du gör inköp eller tar steg för att handla på denna webbplats eller någon av våra andra webbplatser, behandlar vi dina personuppgifter, inklusive ditt namn, e-post, frakt- och faktureringsadress, uppgifter om de inköpta produkterna och annan information som är nödvändig för att slutföra köp och leverans av de köpta produkterna till dig (”Online-transaktionsdata").  Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 6 (1) b) behandlingen är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är en part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal.  

    

   Betalningar: För att hantera betalningar på denna webbplats har vi integrerade komponenter hos följande betaltjänstleverantörer som erbjuder direktanslutning: Altapay A/S, Gyngemose Parkvej 50 , 2860 Søborg, Danmark (Nedan kallad “Betaltjänstleverantörer som erbjuder direktanslutning”). När vi har valt den tillämpliga betalningsmetoden, överför vi automatiskt personuppgifter till betaltjänstleverantören som erbjuder direktanslutning, som är nödvändigt för hantering av betalningar. Uppgifterna kommer även att användas för förhindrande av bedrägeri. Personuppgifterna som skickas till betaltjänstleverantören som erbjuder direktanslutning inkluderar: förnamn, efternamn, frakt och faktureringsadresser, transaktionsdata, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer och annan information som krävs för hantering av betalningar. Du kommer att ge dina kreditkortsuppgifter direkt till betaltjänstleverantören som erbjuder direktanslutning, som sedan vidareöverför nödvändiga uppgifter till de berörda kreditkortsföretagen för identitets- och kreditvärdighetskontroller och genomförande av betalningen. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR kap. 6 (1) b) behandlingen är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är en part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal. 

    

   Automatiserad bedrägerikontroll Om du beställer via vår nätbutik utför vi automatiserade bedrägerikontroller för att minimera risken för att bli utsatt för bedrägligt beteende och missbruk av kreditkort etc. För detta ändamål, använder vi dina personuppgifter, inklusive ditt namn, e-post, leveransadress, faktureringsadress, kreditkortsnummer, utgångsdatum, säkerhetskod och köpbeteende för automatiserat beslutsfattande utan mänskligt ingripande för att avgöra om det finns risk för att vi utsätts för bedrägligt beteende och missbruk av kreditkort etc. Om vi misstänker bedrägligt beteende kommer inköpet inte att slutföras. Om du köp nekas och du vill invända mot detta vänligen kontakta vår kundtjänst enligt avsnitt 1 (Våra kontaktuppgifter). Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel. 6 (1) f) vårt legitima intresse är att förebygga och skydda oss och tredje part mot bedrägeri, missbruk av tjänster och penningtvätt.   

    

   Returer: Om du returnerar inköpta varor till oss behandlar vi dina personuppgifter inklusive de online transaktionsuppgifter som är nödvändiga för att hantera din begäran om återbetalning och vi returnerar  dina pengar. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR artikel 6 (1) b) behandlingen är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är en part i och GDPR kap. 6 (1) f) vårt legitima intresse är att tillhandahålla kundtjänst. 

    

   Vi använder även dina online transaktionsdata, övergiven varukorg, returer etc. för allmänna marknadsundersökningsändamål och för att skräddarsy eller förbättra våra webbplatser och serviceerbjudanden. Vi kan även länka uppgifterna till andra personuppgifter om dig för att kunna personifiera dina webbplatsupplevelser och ge dig med personliga erbjudanden. Se även avsnitt 2.8 (Profilering för marknadsföringsändamål).

  • 2.5 När du besöker våra Brick & Mortar ECCO butiker

   Du kan besöka Brick & Mortar ECCO butiker som hanteras av våra ECCO Europe dotterbolag utan att avslöja någon information om dig själv. 

    

   Elektroniskt kvitto: Vi erbjuder att ge dig en elektronisk kopia av din faktura via e-post när du köper på ett av ECCO butiker som handlas av våra ECCO Europe-dotterbolag. Om du utnyttjar den här tjänsten, kommer vi att behålla din e-postadress tillsammans med en kopia av fakturan för att tillhandahålla denna tjänst och senare kunna hämta en kopia om du behöver dokumentera ett köp. Den rättsliga grunden för detta är GDPR artikel 6 (1) f) vårt legitima intresse är att tillhandahålla kundtjänst.

    

   Vi kommer inte att använda din e-post för att skicka dig nyhetsbrev eller ett annat marknadsföringsmaterial, om du inte har anmält dig för att få nyhetsbrev.

    

   När du har ett MY ECCO-konto: För att ge dig en bättre service på Brick & Mortar ECCO butiker, som drivs av våra ECCO Europe-dotterbolag har personal i dessa ECCO butiker tillgång till informationen på ditt MY ECCO-konto (inklusive för- och efternamn, e-postadress, transaktionsdata och kompletterande uppgifter du har lämnat oss) när du identifierar dig, antingen genom att ange din e-postadress, namn eller telefonnummer.  ECCO butik kan använda uppgifterna för att serva dig och ECCO butiker kan, för vår räkning, registrera information om ditt besök, till exempel datum för besöket, detaljer om dina inköp, returer etc. (”Offline transaktionsdata”) Den rättsliga grunden för behandlingen som beskrivs i detta avsnitt är GDPR artikel 6 (1) a) det samtycke du har beviljat när du skapar kontot. Se även AVSNITT 2.3 (NÄR DU HAR ETT MY ECCO-KONTO) och avsnitt 2.8 (profilering för marknadsföring).

    

   När man har anmält sig för att få nyhetsbrev: Om du har anmält dig för att få nyhetsbrev och valt att identifiera dig på ECCO butik, t.ex. genom att ge ditt namn, e-postadress eller telefonnummer, kan ECCO butik på vår vägnar registrera information om ditt besök, till exempel datum för besöket, detaljer om dina inköp, returer etc. ("Offline transaktionsdata"). Se även AVSNITT 2.2 (NÄR DU HAR ANMÄLT DIG FÖR ATT FÅ NYHETSBREV) och avsnitt 2.8 (profilering för marknadsföring).

  • 2.6 När du kontaktar oss genom kundtjänst mm

   När du kontaktar oss antingen genom en av våra kundtjänstrepresentanter eller mejlar oss eller ställer frågor så kommer vi att svara och använda sådan information för att svara på din förfrågan. Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information som identifierar dig, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer och land för att kunna svara på dina frågor etc. Vi kan även begära en annan information som behövas för att svara på din förfrågan. Det är alltid frivilligt för dig vilken information du väljer att ge oss. Observera dock att om vi inte har tillräcklig information för att behandla din förfrågan kan det hända att vi inte kommer att kunna ta emot din förfrågan. Den rättsliga grunden för denna behandling är GDPR kap. 6 (1) f) Vårt legitima intresse är att tillhandahålla kundtjänst, förstå kundernas beteende och intressen och etablera, utöva och / eller försvara rättsliga krav.  

    

   Vi kan även begära annan information, inklusive hälsodata, biometriska data eller speciella kategorier av data, om du har tagit upp en fordran mot oss, och informationen behövs för att upprätta, utöva eller försvara mot denna fordran. Den rättsliga grunden för detta är GDPR artikel 9 (1) f) behandlingen är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav.

  • 2.7 Vid deltagande i tävlingar och undersökningar etc.

   Ibland kan vi ge dig möjlighet att delta i tävlingar, undersökningar etc. Om du väljer att delta ber vi dig att ge oss en viss information. Sådan data beror på den specifika tävlingen eller undersökningen men kan innehålla ditt namn, e-postadress, ålder, kön, familjeinformation, skostorlek, annan demografisk information eller information om dina intressen och inköpspreferenser. Vi använder denna information för att genomföra tävlingar eller undersökningar men vi använder den även för allmänna marknadsundersökningar och för att skräddarsy eller förbättra våra webbplatser och erbjudna tjänster. Den rättsliga grunden för detta är GDPR artikel 6 (1) a) det samtycke du har beviljat när du väljer att delta i tävlingen eller undersökningen etc.

    

   Vi kan även länka de personuppgifter som erhållits genom ditt deltagande i tävlingar eller undersökningar etc. till andra personuppgifter om dig för profilering enligt beskrivningen i avsnitt 2.8 (Profilering för marknadsföring)

  • 2.8 Profilering för marknadsföringsändamål

   Om du har identifierat dig själv, till exempel genom att göra ett inköp, skapat ett konto eller gett oss ditt namn, e-postadress eller telefonnummer, kan vi länka de personuppgifter vi har samlat om dig enligt ovanstående avsnitt, inklusive uppgifter som samlats in genom användningen av våra webbplatser, nyhetsbrevspårningsdata, namn, e-postadress, telefonnummer, adresser, Facebook-profilinformation, Google-kontoinformation, information från dig om demografi, intressen och preferenser (t.ex. kön, födelsedatum, skostorlek, familjesituation, produktpreferenser etc.), Online och offline transaktionsdata inkl. övergivna varukorgar, returer och kundtjänstinteraktioner. Syftet med detta är att utföra generell marknadsundersökning inkl. kundanalys och kundsegmentering och statistik. Vidare kan vi använda informationen för att utvärdera och bedöma dina individuella intressen och preferenser för att personifiera dina upplevelser på webbplatsen och optimera den tjänst du mottar oss och våra dotterbolag. Den rättsliga grunden för detta är GDPR artikel 6 (1) f) våra legitima intressen, nämligen för att förstå kunders beteende och intressen och säkerställa effektiv marknadsföring och annonsering av ECCOs produkter och tjänster.

    

   Om du har anmält dig för att få nyhetsbrev, kommer vi också att använda dina personuppgifter för att anpassa innehållet i nyhetsbrev för att bättre passa dina intressen och att ge dig personliga erbjudanden. Den rättsliga grunden för detta är GDPR kap. 6 (1) a) det samtycke du har beviljat när du registrerar dig för att få nyhetsbrev.

    

   Om du inte håller med om det och vill göra invändningar mot vår marknadsföringr, vänligen kontakta oss i enlighet med avsnitt 1 "Våra kontaktuppgifter" och vi upphör då att använda dina personuppgifter för profilering för marknadsföringsändamål.

 • 3. HUR VI DELAR DIN PERSONLIGA DATA MED ANDRA

  För att göra våra tjänster tillgängliga för dig, tillhandaha efterfrågade tjänster och support och i allmänhet för att driva vår verksamhet måste vi dela och överföra dina personuppgifter till andra ECCO- och ECCO Europe- dotterbolag och tredje parter, såsom IT-leverantörer, marknadsföringsbyråer, logistikleverantörer, betaltjänstleverantörer etc.

   

  Notera att vi inte säljer eller delar dina personuppgifter till tredje part för att de ska kunna använda dina personuppgifter för egen direkt marknadsföring, om inte vi har ditt samtycke för att göra detta.

   

  När vi använder biträden för att behandla dina personuppgifter på vårt uppdrag, kräver vi att de bara behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. Vi kräver även att biträden ingår relevanta avtal som ger tillräckliga garantier för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att databehandlingen kommer att uppfylla kraven i tillämplig databeskyddsbestämmelse och säkerställer ett lämpligt skydd för dina rättigheter.

   

  Om vi avslöjar dina personuppgifter till tredje part, som inte agerar som biträde enligt våra instruktioner, utan som oberoende datainsamlare, gör vi vårt bästa för att säkerställa att de är tillförlitliga och har vidtagit lämplig teknisk och organisatorisk åtgärd för att skydda dina uppgifter och ge oss tydliga åtaganden att följa gällande bestämmelser om dataskydd och att inte använda de personuppgifter som mottagits från oss för andra ändamål än att tillhandahålla överenskomna tjänster och göra statistisk analys på ett anonymiserat sätt.

   

  Se information nedan för att läsa mer om hur vi delar dina personuppgifter.

  • 3.1 Kategorier av mottagare

   De viktigaste kategorierna av potentiella mottagare av dina personuppgifter är:

    

   A. Tjänsteleverantörer

   Vi kan dela dina personliga uppgifter med våra betrodda tredjepartsleverantörer, som på vår väg sköter, underhåller och/eller stöder våra IT-system och IT-infrastruktur, våra webbplatser, våra betalningslösningar, utför statistisk analys, skickar nyhetsbrev, levererar varor du har köpt från oss, ger kundsupport och utför andra viktiga tjänster för dig.

    

   B. Andra ECCO Europe dotterbolag

   Om du har skapat ett konto hos oss, kan vi avslöja dina personuppgifter till andra företag som ägs eller kontrolleras av oss ("ECCO Europe dotterbolag") för att hantera MY ECCO-kontot, jfr. avsnitt 2.3 (NÄR DU HAR MY ECCO KONTO).

    

   Om du har gjort ett inköp från en av våra ECCO Europe-dotterbolag via vår nätbutik, kommer transaktionsuppgifter att lämnas för att ECCO Europe-dotterbolag ska följa relevant bokföringslag och skatteregler etc.  

    

   Vi kan även avslöja dina personuppgifter till andra ECCO Europe dotterbolag i andra situationer för att de ska kunna tillhandahålla relevanta tjänster.

    

   C. Andra ECCO dotterbolag

   Vi kan avslöja dina personuppgifter till ECCO Sko A/S med registrerad adress Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark och andra företag som ägs eller kontrolleras av ECCO Sko A/S eller äger eller kontrollerar ECCO Sko A/S (" ECCO dotterbolag ") för att de ska kunna tillhandahålla relevanta tjänster.

    

   D. Rättsliga efterträdare

   En överföring av dina personuppgifter till en annan juridisk person kan ske som en del av en överföring av vår verksamhet eller delar av dem i form av omorganisation, försäljning av tillgångar, konsolidering, fusion eller liknande.

    

   E. Övriga upplysningar

   Förutom där du har samtyckt till att personuppgifterna avslöjas eller om upplysningar är nödvändiga för att uppnå det eller de ändamål eller uppgifter som det samlades in för, kan personuppgifter även avslöjas i speciella situationer där vi har anledning att tro att det är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka talan mot någon som orsakar förstörelse, skada, fel eller föhindrar (avsiktligt eller oavsiktligt) utövande av våra rättigheter eller nyttjande av egendom, användare eller någon annan som kan skadas av sådan verksamhet eller på annat sätt, om det behövs för bestämmande, utövande eller försvar av rättsliga krav. 

  • 3.2 Överföring av data till tredje land

   Användningen av tjänsteleverantörer och utlämnande av dina personuppgifter till andra ECCO- och ECCO Europe-dotterbolag och andra mottagare kan innebära att dina personuppgifter överförs till länder som kanske inte har ett dataskydd enligt din jurisdiktion och kanske inte anses säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av EU-kommissionen eller en nationell dataskyddsmyndighet (så kallade "osäkra tredje länder"). Sådana länder i inbegriper följande, men är inte begränsade till, USA, Kanada, Kina, Vietnam, Singapore, Thailand, Malaysia, Japan, Sydkorea, Indonesien, Australien och Nya Zeeland.

    

   Vi kräver att alla mottagare av dina personuppgifter tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, när de överförs till "osäkra tredje länder", genom att följa de standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av EU-kommissionen, jfr. GDPR artikel 46 (2). Se följande länk för att få mer information om de standardskyddsklausuler som vi använder här. Om mottagaren är certifierad enligt US Privacy Shield, anses detta också som att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, jfr. EU: s Allmänna dataskyddsbestämmelser artikel 46.2. Vänligen klicka här för att få mer information om US Privacy Shield.  

    

   Om du har frågor, vänligen kontakta våra kundtjänstrepresentanter i enlighet med avsnitt 1 (Våra kontaktuppgifter).

 • 4. HUR VI BEHÅLLER OCH RADERAR DINA DATA

  Dina personuppgifter kommer att innehas av oss och hållas i formen som tillåter att identifiera dig inte längre än vad som är nödvändigt för de syften som personuppgifterna samlas in och lagligt behandlas. Detta innebär att vi kommer att behålla och behandla dina personuppgifter så länge vi tillhandahåller dig tjänster och behåller dessa uppgifter efteråt så länge som det behövs för att lösa eventuella tvister som kan väckas efteråt eller så länge lagen föreskriver annars. Därefter kommer vi antingen att radera dina personuppgifter eller anonymisera dem så att de inte längre kan användas för att identifiera dig. 

   

  Vi kommer att radera all information som enligt vår rimliga bedömning verkar vara felaktig eller föråldrad på grund av den tid som förflutit sedan den samlades in eller på grund av all annan information som vi har.

   

  Om du ger oss en skriftlig förfrågan kommer vi också att radera eller anonymisera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte har en giltig laglig grund för att fortsätta att behålla dina personuppgifter Se även avsnitt 5 (Dina rättigheter och hur man återkallar samtycke och säger upp prenumerationen). 

 • 5. DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU ÅTERKALLAR SAMTYCKEN OCH SÄGER UPP PRENUMERATIONEN

  Du har vissa rättigheter enligt gällande bestämmelser om dataskydd. Några av rättigheterna är ganska komplexa och innehåller undantag. Därför rekommenderas att du läser relevanta lagar och vägledning från tillsynsmyndigheterna för att få en fullständig förklaring av dessa rättigheter. Nedan beskriver vi en sammanfattning av dina rättigheter.

  • 5.1 Rätten till tillgång

   Du har rätt att få bekräftelse om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss eller ej. Dessutom har du rätt att få detaljerad information om de personuppgifter som hålls och den behandling som vi utför och under vissa omständigheter rätten att få en kopia av dessa personuppgifter.

  • 5.2 Rätten till rättelse

   Du har rätt att korrigera oriktiga personuppgifter som vi håller om dig och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att få  ofullständiga personuppgifter kompletterade.

  • 5.3 Rätten att radera

   I vissa fall har du rätt att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter innefattar; i) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilket de samlades in eller på ett annat sätt behandlades. ii) du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling iii) behandlingen är avsedd för direkt marknadsföring och iv) personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns emellertid vissa allmänna undantag från rätten att radera. Dessa allmänna undantag gäller när behandling är nödvändig i) för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information, ii) för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller iii) för bestämmande, utövande eller försvar av rättsliga krav. 

  • 5.4 Rätt till begränsning av behandlingen

   I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Där behandlingen har begränsats, kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer emellertid bara att behandla dem i) med ditt samtycke ii) för bestämmande, utövande eller försvar av rättsliga krav iii) för skydd av en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller iv) av skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

  • 5.5 Rätt till dataportabilitet

   I den utsträckning ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen, och sådan behandling utförs med automatiserade medel, har du rätt att få dina personuppgifter i ett struktureratoch maskinläsbart format. Denna rätt gäller emellertid inte där det skulle negativt påverka andras rättigheter och friheter.

  • 5.6 Rätt att göra invändningar

   Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för i) utförandet av en uppgift som utförts av allmänintresse eller i samband med en myndighetsutövning på ECCO eller ii) syftet med uppnåendet av ”ändamål som rör berättigade intressen hos oss eller en tredje part. I så fall upphör vi att behandla personuppgifterna, om inte den registeransvarige visar på avgörande och berättigade skäl för behandlingen, som strider mot dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för bestämmande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

    

   Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsändamål). Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

  • 5.7 Rätten att återkalla samtycke

   I den utsträckning behandlingen  görs med ditt samtycke, har du rätt att återkalla det samtycket när som helst.

    

   Om du återkallar ett samtycke, upphör vi med att behandla dina personuppgifter, såvida inte och i den utsträckning den fortsatta behandlingen är tillåten eller krävs enligt gällande personuppgiftslag eller andra gällande lagar och förordningar. Återkallandet av ditt samtycke kommer att, under inga omständigheter, påverka laglighet av behandlingen på grund av detta samtycke innan det återkallas.

    

   Om du avstår från att ge erforderligt samtycke eller senare återkallar samtycke, kan det hända att du kanske inte kan dra nytta av några av de erbjudande som vi har för dig.

  • 5.8 Rätten till klagomål till datatillsynsmyndighet

   Du kan när som helst göra ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten för skydd av personlig integritet i Sverige är

    

   Datainspektionen

   Drottninggatan 29 5:e våning

   Box 8114

   104 20 Stockholm

   Sverige

   www.datainspektionen.se  

    

   Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter och överensstämmer med gällande dataskyddsbestämmelser. Om du inte är nöjd med behandlingen och skyddet av dina personuppgifter eller informationen du har fått från oss, vänligen informera oss för att vi ska kunna förbättra oss. Tveka inte att kontakta oss, om du vill använda dina rättigheter.

    

   Kontakta oss genom de kontaktvägar som anges i avsnitt 1 (Våra kontaktuppgifter). Vänligen ge oss även relevant information för att vi kunde ta hand om din förfrågan, inklusive ditt fullständiga namn och din e-postadress för att vi kan identifiera dig. Vi kommer att svara på din förfrågan utan onödigt dröjsmål.

    

   Du får när som helst ta tillbaka från ett samtycke om att få nyhetsbrev och säga upp prenumerationen till en e-postadress genom att följa anvisningarna i ett e-postmeddelande eller annan kommunikation du mottar från oss.

    

   Om du har skapat ett konto hos oss kan du även hantera och radera ditt konto genom att logga in på kontot och administrera detta.

 • 6. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

  Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkade webbplatser är inte under vår kontroll, och vi kan därför inte acceptera ansvar eller ansvar för tredje mans uppträdande kopplade till våra webbplatser. Innan du avslöjar dina personuppgifter på någon annan webbplats, rekommenderar vi dig att undersöka villkoren för att använda den webbplatsen och dess integritetspolicy.

 • 7. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

  Vi förbehåller oss rätten att lägga till, ändra eller ta bort delar av denna integritetspolicy i framtiden för att säkerställa att informationen här avseende insamling och behandling av dina personuppgifter är relevant och adekvat.

   

  Denna integritetspolicy kan kompletteras med annan information som erhållits från oss eller någon annan ECCO eller ECCO Europe dotterbolag och andra villkor som gäller för denna webbplats, eller som du har kommit överens om som en del av att kommunikation med oss eller någon annan ECCO eller ECCO Europe dotterbolag.

  Du kan även hitta den uppdaterade versionen av vår integritetspolicy på se.ecco.com  

   

  Om du har samtyckt till att få nyhetsbrev och annan information från oss, informerar vi dig direkt om eventuella uppdateringar av denna sekretesspolicy via e-post.

   

  Version 05/2018


  ECCO & ECCO Europe Affiliates

  Landa

  ECCO Distributors DAC

  Ireland

  ECCO France S.A.S.

  France

  ECCO Holding A/S

  Denmark

  ECCO Holst A/S

  Denmark

  ECCO Leather B.V.

  The Netherlands

  ECCO Shoes Trade Ltd.

  Turkey

  ECCO Shops Vestdanmark A/S

  Denmark

  ECCO Sko A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Austria) GmbH

  Austria

  ECCO Europe (Cyprus) Ltd.

  Cyprus

  ECCO Europe (Czech Republic) s.r.o.

  Czech Republic

  ECCO Europe (Danmark) A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Deutschland) GmbH

  Germany

  ECCO Europe (Great Britain) Ltd.

  UK

  ECCO Europe (Hungary) Kft.

  Hungary

  ECCO Europe (Norway) AS

  Norway

  ECCO Europe (Poland) Sp.z.o.o.

  Poland

  ECCO Europe (PORTUGAL), LDA

  Portugal

  ECCO (Sweden) AB

  Sweden

  ECCO Europe Adriatic d.o.o.

  Croatia

  ECCO Europe AG

  Switzerland

  ECCO Footwear Romania SRL

  Romania

  ECCO Europe Footwear d.o.o. Beograd-Novi Beograd

  Republic of Serbia

  ECCO Europe Kenkä Oy

  Finland

  ECCO Europe OBUTEV SL, trgovsko podjetje, d.o.o.

  Slovenia

  ECCO Europe Retail (Slovakia) s.r.o.

  Slovakia

  ECCO Europe Switzerland AG

  Switzerland

  SIA ECCO Europe Baltic

  Latvia

   

   

LÄNGD (CM)

Mät längden genom att placera måttbandet där handflatan börjar och mäta upp till spetsen på långfingret.

LÄNGD (CM)

Mät längden genom att placera måttbandet där handflatan börjar och mäta upp till spetsen på långfingret.

HITTA DIN STORLEK

Din fot har mjuka kurvor och vi anser att dina skor också bör ha det. Därför strävar ECCO efter att skapa en naturlig passform, med skor som är designade för att följa fotens konturer.

Följ dessa tre enkla steg:

 1. För att mäta din fot från häl till tå, behöver du ett pappersark, en penna och en linjal.
 2. Rita en linje framför den längsta tån och mät avståndet mellan kanten på pappret och linjen.
 3. Använd detta mått i skjutreglaget nedan för att hitta din ECCO-skostorlek.

Kom ihåg att mäta båda fötterna eftersom de kan skilja sig åt något. Låt den längsta foten avgöra skostorleken.

Storlekstips: Många modeller har uttagbara inläggssulor för anpassning. Testa någon av våra inläggssulor, som finns i olika storlekar, för att anpassa passformen enligt dina behov.

HITTA DIN STORLEK

Din fot har mjuka kurvor och vi anser att dina skor också bör ha det. Därför strävar ECCO efter att skapa en naturlig passform, med skor som är designade för att följa fotens konturer.

Följ dessa tre enkla steg:

 1. För att mäta din fot från häl till tå, behöver du ett pappersark, en penna och en linjal.
 2. Rita en linje framför den längsta tån och mät avståndet mellan kanten på pappret och linjen.
 3. Använd detta mått i skjutreglaget nedan för att hitta din ECCO-skostorlek.

Kom ihåg att mäta båda fötterna eftersom de kan skilja sig åt något. Låt den längsta foten avgöra skostorleken.

Storlekstips: Många modeller har uttagbara inläggssulor för anpassning. Testa någon av våra inläggssulor, som finns i olika storlekar, för att anpassa passformen enligt dina behov.


HITTA DITT BARNS STORLEK

Med tanke på den takt barnens fötter växer i rekommenderar vi att man mäter dem var 2-3 månad. ECCOs skor följer den naturliga formen hos barnens fötter och ger tillräckligt utrymme för att vifta på växande tår.

Följ dessa tre enkla steg:

 1. Låt barnet ställa sig barfota på ett pappersark. Kanten på pappret och hälens baksida ska röra vid väggen.
 2. Rita en linje framför barnets längsta tå och mät avståndet mellan kanten på pappret och linjen.
 3. Använd skjutreglaget nedan för att hitta ditt barns nuvarande ECCO-skostorlek, baserat på detta mått.

Vi rekommenderar att man mäter båda fötterna eftersom de kan skilja sig åt något. Låt barnets längsta fot avgöra skostorleken.


/ /

Din skostorlek

0
STORLEK /

Använd de båda måtten för att hitta din storlek i nedanstående tabell.

Använd de båda måtten för att hitta din storlek i nedanstående tabell.

GRATIS RETURER

Fortfarande inte säker på storleken? Oroa dig inte! Om skorna inte passar kan du returnera dem kostnadsfritt inom 30 dagar och få pengarna tillbaka. För mer information, se vår Returpolicy.

 

Du kan också besöka någon av våra butiker där vår personal gärna hjälper dig att hitta rätt storlek. Hitta närmaste butik här.

 

Kontakta gärna vår Kundtjänst om du har ytterligare frågor.

GRATIS RETURER

Fortfarande inte säker på storleken? Oroa dig inte! Om skorna inte passar kan du returnera dem kostnadsfritt inom 30 dagar och få pengarna tillbaka. För mer information, se vår Returpolicy.

 

Du kan också besöka någon av våra butiker där vår personal gärna hjälper dig att hitta rätt storlek. Hitta närmaste butik här.

 

Kontakta gärna vår Kundtjänst om du har ytterligare frågor.

GRATIS RETURER

Fortfarande inte säker på storleken? Oroa dig inte! Om skorna inte passar kan du returnera dem kostnadsfritt inom 30 dagar och få pengarna tillbaka. För mer information, se vår Returpolicy.

 

Du kan också besöka någon av våra butiker där vår personal gärna hjälper dig att hitta rätt storlek. Hitta närmaste butik här.

 

Kontakta gärna vår Kundtjänst om du har ytterligare frågor.